Record details

Name
    Pošmourný, Karel, 1938-
Author of Article
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Die Entdeckung des "Entdeckten": ein Beispiel aus dem nordoestlichen Teil der Böhmischen Masse (vorläufige Mitteilung)
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Feature Article - Czech Republic
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologie národních parků České republiky
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    GIS ve státní správě
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Metallogenesis. Western Sudetes (Lugicum)
    Mineralogie a lékařství
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Příroda Krkonoš : nerostné bohatství
    Reziduální tíhové pole a metalogeneze v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc.- 70 let
    Sesuvná území v Malé Úpě v Krkonoších
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Žula v hlubinách země