Record details

Name
    Požár, Josef
Author of Article
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů