Record details

Name
    Podskalský, Zbyněk
Author of Article
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce