Record details

Name
    Pohanka, Josef
Author of Article
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce