Record details

Name
    Pokorný, Ladislav
Author of Article
    Ein geologisch-geophysikalisches Schema der Grenzregionen zwischen der DDR und der ČSSR
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
    K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    W-Sn-Mo-(Bi)-ložisko Boží Dar (u Jáchymova)