Record details

Name
    Pokorný, Petr
Author of Monograph
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
Author of Article
    : Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Changing environments during the younger dryas climatic deterioration: correlilation of aeolian and lacustrine deposits in southern Czech Republic
    Czech Quaternary Palynological Database - PALYCZ: review and basic statistics of the data
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
    Influence of laminar flow on structural preorientation of coal tar pitch: Raman microspectroscope study
    Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén
    Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
    Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Raman spectra of accumulated and dispersed carbonaceous matter of Neoproterozoic age
    Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
Editor of Monograph
    Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti
    Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti