Record details

Name
    Pokorný, Richard, 1979-
Author of Article
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku