Record details

Name
    Poláček, Jiří
Author of Article
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy