Record details

Name
    Polák, M.
Author of Article
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Exploration of granite rock fracture systém using a TV camera
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks