Record details

Name
    Polický, Josef
Author of Article
    Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi