Record details

Name
    Poprawa, Paweł
Author of Article
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians