Record details

Name
    Pospíšil, Pavel
Author of Article
    Aggregate volcanic rocks potential risk for durability of concrete structure?(one of significant factors of structure crisis management)
    Alkali basalts as aggregates in asphalt concretes
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Hodnocení současného stavu a oprava Karlova mostu I.etapa
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Products of historical concretes degradation: Qualitative and quantitative study
    Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
    Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie