Record details

Name
    Pospíšil, Zdeněk
Author of Monograph
    Věda a příroda
Author of Article
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Projevy slapových sil a zemětřesení ve zřídelní struktuře Slatinice u Olomouce
    Přírodní hrozby a rizika v krajině
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví