Record details

Name
    Potfaj, Michal
Author of Article
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Faciálna analýza magurských pieskovcov na Orave
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Magnetic fabric and weak deformation in sandstones of accretionary prism of the Flysch and Klippen Belts of the Western Carpathians: Mostly offscraping indicated
    Magnetic fabric and weak deformation in sandstones of accretionary prisms of the Flysch and Klippen Belts of the Western Carpathians: Mostly offscraping indicated
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeomagnetic investigations in the Biele Karpaty Mts. Unit, Flysch Belt of the Western Carpathians
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)