Record details

Name
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Author of Article
    30 let Katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
    Central Bohemian region
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    Geologist honored for studies of ore genesis
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
    K šedesátinám Miloslava Černého
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
    Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
    Metallogenesis. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Moravo-Silesian region
    Morfologie mítovských stromatolitů
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
    Omphacite granulite from the NE marginal area of the Bohemian massif (Rychleby Mts.)
    Organic matter and the concentration of metals in Precambrian stratiform deposits of the Bohemian Massif
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Pioner nauki o rudnych mestoroždenijach
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    Prevariscan source of variscan gold deposits of the Bohemian massif
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    Stratiformní ložiska Českého masívu
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Úloha vody při vzniku ložiskových struktur
    Ultramafic rocks in the Moldanubicum-Bohemicum border area (Bohemian Massif)
    Upper Proterozoic metallogeny of the Bohemian Massif
    Vázaná voda v metamorfitech silezika
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Zlato v juhozápadnom veporiku