Record details

Name
    Prachař, Ivan
Author of Article
    Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Mössbauer spectra of glauconites and their geological interpretation
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Přibyslavice peraluminous granite
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Stane se odpad surovinou?
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce