Record details

Name
    Procházka, Jiří
Author of Article
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    K metodice průzkumu sklářských písků
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Za nerudami Bakoňského lesa