Record details

Name
    Prokš, Miroslav
Author of Article
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin