Record details

Name
    Prokop, Ivo
Author of Article
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve