Record details

Name
    Purkyňová, Eva
Author of Article
    Comparison of megafloral changes across the Barbora and Enna marine zones, Ostrava Formation (Serpukhovian [Namurian A]), Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Ecological persistence in the late Mississipian (Serpukhovian - Namurian A) megafloral record of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fosilní kapradiny (Pteridophyta) ze spodní křídy ve Štramberku
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Impact of glacial interval (icehouse climate) on tropical vegetation and plant evolution (Abstract)
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Megafloral perturbation across the Enna marine zone in the Upper Silesian Basin attests to late Mississipian deglaciation
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Terestrial ecosystem stability in the Serpukovian (Namurian) to Bashkirian (Langsettian) of the Silesian Basin, Czech Republic
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)