Record details

Name
    Putiš, Marián
Author of Article
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    Geology of Považský Inovec horst based on geophysical investigation
    Late Variscan-Alpine Structure of the North-Veporic Zone in the Central Western Carpathians
    Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca
    Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Outline of geological-structural development of the crystalline complex and envelope Palaeozoic of the Povážský Inovec Mts.
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
    Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians