Record details

Name
    Růžička, Miloš, 1938-
Author of Article
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Zellendorf - Pernersdorf auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Breitenwaida auf Blatt 22 Hollabrunn
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Pliocén Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Úvodem
    Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Životní jubileum RNDr. Jaroslava Macouna, CSc