Record details

Name
    Raclavská, Helena, 1959-
Author of Article
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogy and dressing technology of copper slags
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Využití flotace při separaci minerálů
    Změny pyritu při bakteriálním loužení