Record details

Name
    Raclavský, Konstantin
Author of Article
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Application of Mössbauer effect to the study of iron in weathering products of serpentinites
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Geochemické chování zlata v hydrotermálních systémech
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky