Record details

Name
    Radoň, Miroslav
Author of Monograph
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce; 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti
Author of Article
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z Měrunic
    Augit z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
    Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech republic)
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Humenský vrch Hill
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, Northern Bohemia)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    Oligocene plant megafossils and enviroment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and estimation of subsequent erosional rates.
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín volcanic field (NE Bohemia) and subsequent erosion rates estimation
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Výskyty barytu na Teplicku
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Whewellit a jeho výskyty
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří