Record details

Name
    Rajchl, Michal
Author of Monograph
    Evaluación de las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas de las Cuencas bajas del Río Piura y Río Chira para mitigar factores ambientales que restringen el desarrollo social y económico de las regiones
    Geomorfologická mapa - poušť Sečura
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Závěrečná zpráva projektu za roky 2003-2006
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Chira Bajo)
    Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 9-c Las Playas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-b Sullana
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-c Las Lomas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 10-d Ayabaca
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-c Chulucanas
    Mapa de desarollo del relieve y peligros geológicos. Hoja 11-d Moropon
    Mapa de riesgos naturales (Chira Bajo)
    Mapa de riesgos naturales (Piura Bajo)
    Mapa Geomorfológico de Desierto Sechura
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Tectonosedimentary evolution and fluvio-deltaic systems of the Most Basin (Tertiary, Eger Graben, Czech Republic)
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. El reporte anual 2005
    Vulnerabilidad a los Desastres de Origen Natural y Estrategias de Adaptación en la Parte Alta de los Ríos Chira y Piura. Reporte final 2003-2006
    Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
    Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 03 - 421 Horní Maršov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 11-224 Nepomyšl
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
Author of Article
    Architecture of Deltaic Bodies Affected by Growth Faulting: Examples from the Bílina Delta (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Bílina - open-cast mine
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Detection of changes in the Chira and Piura lower - catchment's areas, Sechura desert - Peru, based on spatial and spectral analyses of multitemporal Earth observation data
    DETECTION OF ENSO-INDUCED CHANGES BASED ON ANALYSES OF MULTITEMPORAL EARTH OBSERVATION DATA: A STUDY FROM NW PERU
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe)
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Geology of the Ohře Rift region
    GEOMORFOLOGICKÝ VÝVOJ FLUVIÁLNÍHO VĚJÍŘE ŘEKY PIURY, REGION PIURA, SEVERNÍ PERU
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE PIURA RIVER FLUVIAL FAN, NORTHERN PERU, PRELIMINARY STUDY
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Lithofacies and sedimentary architectures of the Bílina Delta
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Multiphase growth and decay of the Doupovské hory volcanic complex (NW Bohemia)
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce holocénních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Sector spreading of eastern part of the Doupovské hory Volcanic Complex caused by heterogeneous substrata
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentary processes and environment in the Třenice Formation (Ordovician, Prague Basin, Bohemian Massif)
    Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Trenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
    Sedimentary record of subaerial volcanic activity in the basal Ordovician shoal-marine deposits: the Třenice Formation of the Prague Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory