Record details

Name
    Rajlich, Petr, 1944-
Author of Article
    2. strukturně geologický seminář
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Aplikace plumbotektonického modelu v Českém masívu
    Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
    Bohemia kratero
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    A cross section through the Moldanubian of the Bohemian Massif and the structural development in its ductile domains
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Český kráter
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Fljuoritovoje metasomatičeskoje mestorožděnije Čulut-Cagan-Del´ centraľnaja Mongolja
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    I a S žuly
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
    Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Ložiska typu Mississippi valey ve východním Maroku
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Mechanical behaviour of the Blansky-Les granulites (Bohemian Massif) during Variscan tectonics
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Návod k používání tektonické symboliky
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
    Polyphase deformation of the varied group of the moldanubicum between Sušice and Horažďovice, SW Bohemia
    Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Slabá místa deskové tektoniky
    Sobotínský aktinolit
    Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco
    Strain analysis on conglomerates from the Central Bohemian shear zone
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Šokový křemen v českém kráteru
    Tectonic of crenulation cleavage
    Tektonika duktilních domén Českého masívu
    Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty?
    Tektonika marockého východního Vysokého Atlasu
    Tektonika střižných zón
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Tektonika východního Vysokého Atlasu
    Terrane boundaries in the Bohemian Massif: Result of large-scale Variscan shearing
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
    U-Pb zircon ages and Nd whole-rock systematics for Moldanubian rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    Die Ursachen der Expansion der Erde
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, Gravity, K-Ar and Rb-Sr Data for the Choustník Prevariscan Orthogneiss
    Variscan shearing kinematics in the Bohemian Massif: Moldanubian and Moravo-Silesian junction
    Variscan shearing tectonics in the Bohemian Massif
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08