Record details

Name
    Rak, Martin
Author of Article
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami