Record details

Name
    Rapantová-Köhlerová, Naďa
Author of Article
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů