Record details

Name
    Raus, Miroslav
Author of Article
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku