Record details

Name
    Reichmann, František
Author of Monograph
    Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
Author of Article
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    Baryt a barytová ložiska
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    Impact of mining on the environment of the Czech Republic
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Úvodní slovo
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Výpočetní technika a matematické metody
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
Other author
Role
   Původce
Article
   Environmentální projekty státních geologických služeb
   Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů