Record details

Name
    Reichmann, František, 1935-1999
Author of Article
    Les gîtes filoniens a F, Ba (+Pb, Zn, Ag, Cu) de Moldava et de Harrachov (Tschécoslovaque)
    Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
    Ochrana horninového prostředí
    Počítačová grafika a ověřování možnosti tvorby geologických map
    Safíry
    Úvodní slovo
    Využití výpočetní techniky v geologii
    Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém