Record details

Name
    Reif, Jaroslav
Author of Article
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Ferrimolybdit z Videl u Vrbna pod Pradědem
    Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit.
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Occurrence of manganous carbonate ores on stratabound Horní Benešov deposit (Northern Moravia, Czech Republic)
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ