Record details

Name
    Reiter, Antonín
Author of Article
    Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology
    A new species of mouse-tailed bat (Chiroptera: Rhinopomatidae: Rhinopoma) from Yemen
Other author
Role
   Původce
Article
   Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
   Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí