Record details

Name
    Rejl, Luboš, 1940-
Author of Article
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Brněnský masív
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Methods of geophysical prospecting for buried ore deposits in the Jeseníky Mts.
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Small-scale magnetic susceptibility distribution in some plutonic rocks and its geological implications
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Vlastnosti drahých kamenů
    Výskyty ametystu v Československu
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Za Josefem Kafkou
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova