Record details

Name
    Remšík, Anton
Author of Article
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Geotermálny výskum vo Francúzsku
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D