Record details

Name
    René, Miloš
Author of Monograph
    Classification and petrology of two-mica granites of the South Bohemian Batholith. Excursion guide
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
Author of Article
    Acrobat 9 nabízí ukládání dynamických map
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny
    Amfibolity gföhlské skupiny
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
    Amfiboly třebíčského plutonu
    Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie
    Analýza přínosu a nákladů GIS technologií
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    ARC/INFO a jeho uživatelé
    ArcFM nabízí správu distribučních sítí v prostředí ArcGIS ESRI
    ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI
    ArcView 3.3 nabízí řadu vylepšení oblíbeného GIS řešení
    ArcView/GIS pro všechny
    Argillization of topaz-bearing granites in the Hub stock, Horní Slavkov-Krásno SN-W ore district (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Atodesk Map 3D 2005 nabízí unikátní nástroje pro digitální modelování terénu
    AutoCAD Map 2000 nabízí GIS pro správu inženýrských celků
    Autodesk 3D Forum 2008
    Autodesk Map 3D 2005 podporuje digitální modelování terénu
    Autodesk MapGuide. GIS řešení Autodesku pro Internet a intranet
    Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
    Bentley GIS
    Bentley nabízí nové GIS aplikace pro uživatele systémové podpory Bentley Select
    Bentley PowerMap
    Bentley Systems mění preference a obchodní struktury
    Bentley Systems nabízí ucelené řešení pro geoprostorové aplikace
    Bently Systems - Geoinženýrské produkty pro rok 2001
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotity třebíčského plutonu
    CAD a GIS systémy objektové a otevřené
    Cathodoluminescence (CL) of magmatic quartz: Applications to topaz granites from the Hub stock (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
    Cesty a tratě
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    CityWare - informační systém pro města a obce
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    A Comment on "Two distinctive granite suites in SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and Zircon 207Pb/206Pb geochronology" by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Composition of coexisting zircon and xenotime in rare-metal granites from the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. (Saxothuringian Zone, Bohemian Massif)
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Data pro geografické informační systémy
    Data pro GIS
    Data pro GIS
    Data pro GIS na dosah
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif)
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif /Karlovy Vary pluton/
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton)
    Discussion on Wang et al. (2000) "Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China"
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribuce uranu a thoria v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Distribution of uranium and thorium in the biogenic sedimentary rocks of the Western Bohemian Proterozoic and Palaeozoic
    Dokážeme racionálně nakládat s odpady?
    Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum)
    Drahé kameny v technické praxi
    Družicová data pro GIS
    Dvojslídné granity lipenského masivu
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity Šumavy
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova
    ESRI nabízí nový program pro správu inženýrských sítí
    ESRI nabízí řešení pro Internet
    ESRI připravuje výraznou inovaci GIS nástrojů
    Evolution of a tonalite suite in the northeastern of the Bohemian Massif
    Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
    Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Evolution of the Czech part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Evolution of the Czech parts of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Evolution of topaz-bearing granites in the Krásno and Vysoký Kámen area (Slavkovský les Mts.)
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian Batholit
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian batholith
    Evropské geologické služby používají pro tvorbu map GIS
    Extension phases of Variscan magmatism in the western part of the Bohemian Massif
    Facility management
    Fluid evolution of the Hub Stock, Horní Slavkov-Krásno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic
    Fluid system of the Vítkov 2 uranium deposit (Bor pluton, western part of Bohemian massif, Czech Republic)
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fotogrammetrie se stává dostupnější
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Genetic classification of the Moldanubian granitoids in the SW part of the Bohemian Massif
    Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization
    Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    Geochemical constraints of hydrothermal alteration of two-mica granites of the Moldanubian batholit at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic
    Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou
    Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geochemistry and Petrology of Greisenization at the Slavkovský les Mts /Bohemian Massif/
    Geochemistry of Czech part of the South Bohemian pluton
    Geochemistry of Czech part of the South Bohemian Pluton
    Geografické informační systémy a web
    Geografické informační systémy pomáhají předvídat záplavy
    Geografické informační systémy pro každého
    Geografické informační systémy pro města a obce
    Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život
    Geografické informační systémy v režii IBM
    Geografické informační systémy ve správě inženýrských sítí
    Geografický informační systém pro životní prostředí
    Geografický informační systém v podmínkách průmyslového závodu
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    GeoMedia nabízejí další možnosti
    GeoMedia nabízejí přístup ke GIS datům pro všechny
    GeoMedia Pro 3.0 představují desktop GIS nové generace
    GeoMedia Professional 5.1
    GeoMedia Professional představuje novou generaci GIS systémů
    GeoMedia Web Map
    Geoprostorová řešení Autodesku
    Geoprostorové řízení zdrojů - Intergraph řešení pro správu inženýrských sítí a komunikací
    Geotectonic position of topaz-bearing granites of the Saxothuringian zone
    GIS - Analýza potřeb uživatelů
    GIS a Internet
    GIS a WAP
    GIS do kapsy
    GIS podle Smallworldu
    GIS pro krizový management
    GIS pro palmtopy
    GIS pro PDA
    GIS pro státní správu
    GIS pro státní správu
    GIS pro státní správu a samosprávu
    GIS systémy a sběr dat v terénu
    GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
    GPS a PDA
    Grafické informační systémy
    Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows
    Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Granitoids as a result of mixing of mantle-derived rocks with metasediments from upper crust
    Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
    Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Granodiorite porphyries of the Moldanubian zone - Evidence for the beginning of post-Variscan extension
    Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J. W. Goethe
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Haldové hospodářství v Porúří
    Historie objevu uranu a jeho využití
    IBM nabízí nová GIS řešení
    Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    Imagine 8.3.1. Vektorově-rastrový GIS
    Infomapa 16. Mapový informační systém pro profesionály
    InfoMapa nabízí nejrozsáhlejší informační systém o území České republiky
    Interaktivní grafika Intergraphu a geologicko-geofyzikální průzkum
    Intergraph nabízí GeoMedia pro výuku GISu
    Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    Internet/Intranet v pojetí MapInfo Corporation
    Invex 99 a GIS
    Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat
    Katastr v Evropské unii
    Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
    Kopce v severních Čechách
    Krizové řízení a geoinformace
    Kvarcity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
    Kyselé vulkanity zlatohorského rudního revíru
    Letošní AGIT se soustředil na mobilní GIS aplikace
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy
    LIDS nabízí moderní GIS technologii pro správu inženýrských sítí
    LIDS představuje ucelené řešení pro správu inženýrských sítí
    Lithology of paragneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
    Magmatic and metasomatic processes in albite granites of the Vysoký Kámen cupola, Czech Republic
    Magnetic and geochemical constrains on alteration processes: an example from the Krudum granite body (KGB), western Bohemia
    MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
    MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy
    MapInfo představuje novou verzi svého vlajkového produktu
    Městské informační systémy a povodně
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
    MicroStation PC a geologie
    MicroStation/J
    Mobility of REE in hydrothermal uranium deposits as natural analogue of HLWR
    Mobilní geoinformace
    Mobilní GIS podporuje zejména Pocket PC
    MrSID je více než rastrový formát
    Muskovit-biotitický granit z Kalvárie v Jihlavě
    Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
    Nature and petrogenesis of topaz-bearing granites - a case study of the Krudum granite body (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
    Nature and petrogenesis of topaz-bearing granites: a case study of the Krudum granite body (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
    Navigační systémy pomáhají řidičům
    Navigátor společnosti MapFactor nabízí unikátní navigační systém
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Nové možnosti geografických informačních systémů
    Nové přístupy Intergraphu
    Nové trendy v geografických informačních systémech
    Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků
    Nový kompresní formát pro rastrová data
    Od elektronického podpisu ke Geo-Governmentu
    Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií
    Odpady a životní prostředí
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady jako druhotná surovina
    The Older Intrusive Complex of the Saxothuringian Region
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Origin and evolution of ultrapotassic plutonic rocks (Durbachite series, Třebíč massif, Czech Republic): An experimental approach
    Origin of granitoids of the Moldanubian batholith (Bohemian Massif)
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Origin of the Okrouhlá Radouň episyenite-hosted uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints
    Origin of topaz-bearing granites of the Saxothuringian Zone
    Origin of topaz-bearing of the Saxothuringian Zone (Bohemian Massif)
    Origin of two-mica granites of the Moldanubian batholith
    Origin of two-mica granites of the South Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Osobní počítače v geologickém průzkumu
    Otevřené modulární prostředí (MGE) Intergraphu
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogenesis of contrasting granitoid plutnos in western Bohemia (Czech Republic)
    Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
    Petrogenesis of granites of the Klenov massif
    Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
    Petrogenesis of granites of the Klenov massif
    Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
    Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
    Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian plutonic complex)
    Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian Plutonics Complex)
    Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif
    Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrogenesis of the Variscan granites in the western part of the Bohemian Massif
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granites from a mortheastern margin of the Klenov massif
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology, geochemistry and origin of topaz granite
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Petrophysical and geochemical constraints on alteration processes in granites
    Petrophysical and geochemical constraints on alteration processes in granites
    PLANstudio nabízí mapy pro PDA
    PLANstudio nabízí SmartMaps PC Manager
    Plány krajských měst pro PDA
    Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Použití osobních počítačů v geochemii
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Problémy geologické stavby obalu desenské klenby
    Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu
    Programy odpadového hospodářství a co dál?
    Programy pro dopravní inženýrství
    Prohlížecí nástroje pro GIS
    Projekt GeoBáze
    Prostorové informace na internetových vyhledávacích serverech
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
    Přirozená radioaktivita granitoidů žulovského plutonu
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu
    Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Czech part of the South Bohemian Batholith
    Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Moldanubian batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with
    Rb-Sr, K-Ar Geochronology and Nd Isotopic Study of Contrasting Granite Massifs in Western Bohemia
    Recenze MobileMapper 6
    REE-Y-U-Th rich accessory minerals in topaz-albite granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    The Rozna uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization
    Rudonosnost granitoidních masívů
    The Saxo-Danubian Granite Belt: A large scale magmatic structure revealing Late Variscan mantle tectonics below the south-western Bohemian Massif
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
    Slovenský katastr nemovitostí a jeho digitalizace
    SmartMaps Office
    Specializovaná řešení pro pozemní stavitelství a dopravní inženýrství od autodesku
    Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavebnictví, suroviny a ekologie
    Stoletá voda a její modelování
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Sykora CZ a Smallworld - řešení pro správu a dokumentaci telekomunikačních sítí
    Systémy pro obce a města
    T-MapViewer 2.1 velmi sofistikovaná prohlížečka GIS dat
    Technické informace v podnikovém informačním systému
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Tin-bearing granites of the Horní Slavkov area
    Titanite-ilmenite-magnetite phase realtions in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    TOMS představuje novou generaci software pro podporu řízení distribučních společností
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský les Mts., Czech Republic)
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
    Tvorba map v režii Autodesku
    Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian batholith
    Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian Batholith
    Uranium hydrothermal deposits
    Uranium mineralisation in the shear zones of the Bohemian Massif
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variscan granite plutons along the West Bohemian shear zone
    Variscan Granite Plutons along the West Bohemian Shear Zone
    Variscan granitoids and uranium mineralization of the Bohemian Massif
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Záplavy v Porýní
    Zlato v granitoidech
    Životní styl a surovinové zdroje