Record details

Name
    Richterová, Dana
Author of Article
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    New results of investigation of siliceous weathering products
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam