Record details

Name
    Roštínský, Pavel
Author of Monograph
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-04
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-09
    Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 1:10 000 35-12-14
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-04
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-09
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-14
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 35-12-17
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 24-111, Sněžné
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 23-221 Ždírec nad Doubravou
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 23-224 Žďár nad Sázavou
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-333 Svratka
Author of Article
    Active tectonics in the eastern margin of the Bohemian Massif - based on the geophysical, geomorphological and GPS data
    Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Důlní práce na Pustině u Míšovic
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Effects of dwarf pine stands on slope deformation processes, as a basis for their management in the Hrubý Jeseník Mts
    Exhumed Cenozoic landforms on the SE flank of the Bohemian Massif in the Czech Republic and Austria
    Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, South Moravia. An example of a variety of structurals controls
    Gravitační svahové procesy jako geomorfologický extrém na příkladě Vnějších Západních Karpat
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Influence of neotectonics on the distribution of Neogene deposits in the Miroslav area (SE margin of the Bohemian Massif, South Moravia)
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Lower Neogene palaeocoast in the Miroslav region (SE margin of the Bohemian Highland, Czech Republic) and its subsequent geomorphological transformations
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
    Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf-Čebín Tectonic Zone, Czech Republic
    Results of repeated measurements at the Železné hory - Tišnov fault system surroundings
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové pohyby v severovýchodní části Vizovické vrchoviny v Moravsko-slovenských Karpatech
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
    Životní jubileum Karla Kirchnera