Record details

Name
    Rojík, Petr
Author of Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec
    Mapping the Hazardous Wastes from Mining Activities in the Sokolov Lignite basin, Czech Republic
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Za geologickými zajímavostmi Karlových Varů, Sokolovské pánve a západních Krušných hor
Author of Article
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Anomální koncentrace Pt-kovů na ložisku Cu-rud Tisová
    Anomalous PGE in Fe-Cu-As ores from the Tisová Besshi-type deposit (Bohemian Massif)
    Application of high altitude and ground-based spectroradiometry in the monitoring of hazardous waste derived from Sokolov open-pit mine
    Application of high altitude and ground-based spectroradiometry to mapping hazardous low-pH material derived from the Sokolov open-pit mine
    Change Detection over Sokolov Open-Pit Mining Area, Czech Republic, Using Multi-Temporal HyMAP Data (2009-2010)
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Effect of mineralogical and geochemical properties on reflectance properties of waste from Sokolov open pit lignite mine, Czech Republic
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Komorní and Železná hůrka
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Mapping hazardous low-pH material in mining environment: multispectral and hyperspectral aproaches
    Medardova kápě
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Monitoring Hazardous Wastes Using Space-borne and Ground-based Spectroradiometry
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Přehled geologie chebské pánve
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Soos
    Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří