Record details

Name
    Rojkovičová, Ľudmila
Author of Article
    Graphite and sulphide mineralization in the Lúka part of the Malá Fatra Mts. (West Carpathians)
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Occurence of alabandite at Vígľašská Huta-Kalinka (neovolcanites of the central Slovakia)
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli