Record details

Name
    Roth, Zdeněk, 1914-
Author of Article
    Akademik Michal Mahel sedmdesátníkem
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
    Jak vzniká zemětřesení
    Karpatskij neftegazonosnyj bassejn
    Kinematic model of the tectonic development of the Carpathians and Alps in Cenozoic times
    Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938)
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Platform part of ČSSR
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý
    Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací)
    Regionální výzkum a geologické mapování
    RNDr. Václav Pesl, CSc. šedesátníkem
    Severo-predkarpatskij neftegazonosnyj bassejn
    Tectonic relations between the inner west Carpathians and east Carpathians axxording to latest investigations in the Ukrainian Carpathians
    Terciérní tektogeneze západních Karpat
    Vensko-moravskij neftegazonosnyj bassejn
    Vorschlag zur definition der Böhmischen Masse und ihre Gliederung in tektonische Blöcke auf dem Gebiet der ČSSR
    Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc.