Record details

Name
    Rozsypal, Alexandr
Author of Article
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Úvodní slovo
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi