Record details

Name
    Rušajová, Jana
Author of Monograph
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Author of Article
    Analýza šumových spekter
    A comparison of the features of windstorms Kyrill and Emma based on seismological and meteorological observations
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
    Current Induced Seismicity in the Paskov Mine Field
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
    The January 2007 windstorm and its impact on microseisms observed in the Czech Republic
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
    Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region
    Mean vertically inhomogeneous models of the uppermost crust along seismic profiles in the Ohře rift and Moravo-Silesian region
    Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
    Microseisms and spreading of deformation waves around the globe
    Mutual Coupling Between Meteorological Parameters and Secondary Microseisms
    Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Re-opening of the temporary seismic station at Klokočov (KLOK)
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
    Seismological and Meteorological Observations during the Pass of Windstorm "Kyrill" in mid January, 2007
    Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
    Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
    A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Some Features of Seismic Waves Observed on the Territory of Moravia and Silesia
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Three-dimensional crustal model of the Moravo-Silesian region obtained by seismic tomography
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)