Record details

Name
    Rudajev, Vladimír
Author of Monograph
    Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
Author of Article
    Accoustic emission analysis after long term strenght reaching of loaded rock samples
    Acoustic Emission Characteristics and Failure of Uniaxially Stressed Granitic Rocks: the Effect of Rock Fabric
    Acoustic emission characteristics and failure of uniaxially stressed granitic rocks: the effect of rock fabric
    Acoustic emission induced by thermal heating of rocks
    Acoustic emission of quasi-isotropic rock samples initiated by temperature gradients
    Analyses of acoustic emission and underground tremor time series from Rockburst hazardous areas of Ostrava-Karviná mines
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analysis of acoustic emission from rock samples loaded too long-therm strength limit
    Analysis of interaction of ultrasonic events
    Analysis of Seismicity of Earthquake Swarm Areas in the Western Bohemia
    Analysis of Seismicity of Western Bohemian Earthquake Swarm Areas
    Analysis of seismicity of Western Bohemian earthquake swarm areas
    Application of autocorrelation analysis for interpreting acoustic emission in rock
    Approximation of P-wave velocity anisotropy by three-axis ellipsoid
    Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
    Assessment of P-wave Anisotropy by Means of Velocity Ellipsoid
    Assessment of P-wawe anisotropy by means of velocity elipsoid
    Assessment of velocity anisotropy in rocks
    Behaviour of rocks under various rates of loading
    Changes of anisotropy of P-wave velocity propagation during deformation process of rock samples
    Changes of Anisotropy of P-wave Velocity Propagation During Deformation Process of Rock Samples
    Changes of kinematic and dynamic parameters of ultrasonic sounding as a result of different types of loading regimes and different orientation of rock foliation
    Characteristics of acoustic emission from rocks under different loading patterns
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Complex analysis of acoustic emission from loaded rock samples
    Correlation Analysis of the Ultrasonic Emission from Loaded Rock Samples - the Study of Interaction of Microcracking Nucleation Centres
    Correlation analysis of ultrasound emission foci in loaded granites and migmatites
    Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
    Determination of authentic formulae for seismic acceleration decay in the Bohemian massif
    Determination of P - wave arrival time of acoustic events
    Determination of the anisotropy of elastic waves monitored by a sparse sensor network
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní indukované seizmické děje
    The effect of rock fabric on acoustic emission characteristics
    Energy-frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples
    Energy frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples
    Estimation of Mining Tremor Occurrence by Using Neural Networks
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
    Evaluation of stress-strain stage of loaded rock samples based on ultrasonic emission analysis
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Extrapolation of the Occurrence of Mining Tremors by Application of Neural Networks
    Geological Structure, Seismic energy Release and Forecasting of Rockburst Occurrence
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geological Structure, Seismic Energy Release and Forecasting of Rockbursts Occurrence
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Influence of crack distribution of rocks on P-wave velocity anisotropy - a laboratory and field scale study
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
    Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wave velocity
    Influence of mutual orientation of foliation and acting loading on P-wawe velocity
    Influence of rock grain size on energy of acoustic emission
    Influence of Rock Grain Size on Energy of Acoustic Emission
    Influence of Structure and Cracks Distribution on P-wave Velocity anisotropy in rocks - laboratory and field study
    Influence of ultrasonic events space clustering on autocorrelation parameters of their time series
    Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion
    Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Investigations of Induced Seismic Phenomena in the Bituminous-Coal Kladno District
    Kladenský revír
    Kladno District
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
    Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
    Laboratory Studies of Acoustic Emission prior to Uniaxial Compressive Rock Failure
    Linear and nonlinear attributes of ultrasonic time series recorded from experimentally loaded rock samples and total failure prediction
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    The migration of acoustic emission foci in the dependence on acting load of rock samples
    Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau
    Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
    Mining Tremors Activity in the Area of the Mine Kladno II-Mayrau after Ending of Mining
    Mining Tremors as a Model for Earthquakes Forecasting
    Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnosti stanovení energie seismického ohniska
    Non-Linear Source Processes under Tensile Load Regime?
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Options of determining the parameters of an acoustic emission source
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 4. Historical images of rockbursts' effects in mines
    Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
    Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Recent Polish and Czechoslovakian rockbursts research and the application of stochastic methods in mine seismology
    Recorder of rotational ground vibration
    Seismic attribute - based evaluation of anisotropic piezosensitivity theory
    Seismic hazard assessment based on ground motion acceleragrams
    SEISMIC MEASUREMENTS ON A ROCK MASSIF SURFACE AT SHORT DISTANCES
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismic phenomena induced by mining
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
    Seismic regime of the West-Bohemian earthquake swarms region
    Seismic source self organizing
    Seizmický režim západočeské oblasti zemětřesných rojů
    Simulation of aftershock series
    Simulation of aftershock series from rock samples
    Statistical methods of interpretation of mining tremors
    Statistical precursors of instability of loaded rock samples based on acoustic
    Strong motion rotation sensor
    Structure Elements of Rocks and Energy-Frequency Distribution of Seismic Phenomena
    Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
    Study of influence of scaling factor on seimic velocity anisotropy
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples
    Ultrasonic emission as a tool for evaluation of rock instability - laboratory study
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Velocity dispersion in fractured rocks in a wide frequency range
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů
Editor of Monograph
    Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics