Record details

Name
    Rybář, Jan
Author of Monograph
    Comparative examples of landslide from Czech Republic and Slovakia
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Mala Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva
    Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Ingenieurgeologie II., Massenbewegugen
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
    Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels im Weiler in Wutachtal
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
Author of Article
    1st European Conference on Landslides
    7th International Conference and Field Workshop on Landslides, Post Conference Tour Quide
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    42. kolokvium geomechaniky v Salzburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    43. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analogy in stability evaluation of high rockcutting slopes
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences
    Basic geological structures conditioning evolution of landslide movements - Examples from Czech Republic
    Bedeutung der klimatischen Verhältnisse für die Aktivität der Rutschungen
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen
    Bohemian Landslide Field Trop 1994, Field Trip Guide
    CEC Project MeFISSt - Field trip in the Langhe Hills (November 27-29, 1994)
    Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) - progress towards better landslide prediction
    Climatic effects in landslide movements of claystones in Bohemian Cretaceous Table
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Cutt-off of a railway line by earth flows in the Czech Republic during July 1997
    Česká národní skupina IAEG
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Deformations on the Nechranice reservoir banks
    Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic)
    Devadesátiny akademika Quida Záruby
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Empfehlungen zum Erkennen und Erfassen von Rutschungen
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations
    Engineering - Geological Evaluation of Climatic Effects in the Cyclic Character of Slope Movement Activity
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Examples of deep-seated slope movements in Bohemia Massif
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    The field workshop, 1. Czech section, Bohemian part
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geomechanische Modelle zur Erforschung von Rutschungen
    Geotechnical aspects of gas storage in rock caverns
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
    Impact of precipitation and evapotranspiration to water saturation of landslides in claystones
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995
    Increasing impact of anthropogenic activities upon natural slope stability
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeintrachtigung durch Rohstoffabbau
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of Data about Technogenic Activity at the Toe of Krušné hory Mts. Affecting Endogeneous and Exogeneous Processes in the Rock Environment
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Investigation of a railroad tunnel affected by slow landsliding
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Inženýrská geologie
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
    Inženýrskogeologické poznatky o krušnohorském zlomovém pásmu
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    Konference o sesuvech při dopravních stavbách
    Kontrolní sledování svahů při lomové těžbě surovin v Kanadě
    A lake in Western Bohemia dammed by a historic landslide
    Landslide susceptibility mapping under conditions of the Czech Republic
    Landslides triggered by heavy rainfall on July 1997 in the Czech Republic
    Lidé a niagarské vodopády
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Monitoring and physical model simulation of a complex slope deformation in neovolcanics
    The monitoring of slow-moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
    Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů
    Open pit mine ČSA
    Open pit mining under Krušné hory mountains high slopes
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks
    Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 3. Historical images of landslides and rock falls
    Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
    Problems of slope stability in the North Bohemian brown-coal basin
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
    Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Quido Záruba v Mezinárodní asociaci inženýrské geologie
    Regional types of deep-seated slope failures in the areas of Tertiary volcanics in the Bohemian Massif
    Risk assessment of deep-seated slope failures in the Czech Republic
    Rozbor příčin nestability svahů v povodí Rožnovské Bečvy u obce Vidče
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby na území České republiky
    Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany)
    Slope failures around the rock castle Drábské světničky, Czech Republic
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope movements in Carpathian Flysch affected by structural geological conditions
    Slopes disturbed by seepage from the mud pit near Hořetice
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Standsicherheit der Böschungen von Tiefen Braunkohle-Tagebauen am Fusse des Erzgebirges in der ČSSR
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše
    Tectonic measurements of recent displacements at the eastern fault of the upper Rhinegraben
    Tectonic movements detected recently in the Upper Rhine Graben
    Time prediction of a rock fall in the Carinthian Alps
    Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Verschiebungsmessungen an der östlichen Randverwerfung des Rheingrabens
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    XXXII. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení s geotermální příchutí
    Zemětřesení v Porýní
    Zemětřesení v Porýní
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech
    Zur Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels Weiler/Wutachtal
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
Editor of Monograph
    1st European Conference on Landslides: Abstracts
    1st European Conference on Landslides. North-West Bohemian Field Trip. Field Trip Guide
    1st European Conference on Landslides. Post-Conference Field Trip. East of the Czech Republic and Slovakia. Field Trip Guide
    Landslides. Proceedings of the First European Conference on Landslides