Record details

Name
    Sádlo, Jiří
Author of Monograph
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
    Haldy - Arizona : pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně?
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti
Author of Article
    Eutrophication of deciduous forests in the Bohemian Karst (Czech Republic): the role of nitrogen and phosphorus
    Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč
    Primární bezlesí na Šumavě
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny