Record details

Name
    Sabol, Martin
Author of Article
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Czech Republic and Slovak Republic
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results.
    Early Pliocene vertebrates from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia). VIII. Ursidae, Mustelidae, Tapiridae, Bovidae and Proboscidea from Ivanovce
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devinska Nova Ves-Fissures site (western Slovakia)
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia).
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu