Record details

Name
    Samuel, Ondrej
Author of Article
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije verchnego mela Bolšogo Kavkaza (v predelach Gruzii) i Zapadnych Karpat
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
    On the 65th birth anniversary of RNDr. Oto Fusán, DrSc., member-correspondent of Slovak Academy of Sciences
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Late Triassic foraminifers from profile Turík, well Závod-81 and locality Ráztoka (West Carpathians)
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
Other author
Role
   Původce
Article
   Problém príslušnosti mikrofosílií Globochaete LOMBARD 1945: Zvyšky kokálnych či sifonálnych rias?