Record details

Name
    Scharm, Bohdan, 1937-
Author of Article
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Calkinsite-(Ce) from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
    Coffinit známý i neznámý
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)